Maskinindustrien 2023

I 2023 blev der gennemført mange virksomhedshandler inden for den danske metal- og maskinindustri. Der var tale om både nationale transaktioner og internationale virksomhedshandler.

Eksempelvis købte Ahlsell Danmark KJV efter også at have købt og afnoteret Sanistål. DOT købte svenske HAGA Galvanisering, SEMCO-koncernen købte Wind Multiplikator GmbH og Horsens-virksomheden, Hedema, blev opkøbt af en investorgruppe.

Metal Supply nævner i en artikel ”Året der gik: Der blev købt op” op mod 40 større virksomhedshandler.
Ud over foretagne aktive investeringer og gennemførelse af generationsskifter betyder disse virksomhedshandler naturligvis også styrkelse af konkurrencekraften både nationalt og internationalt.

Dette vil smitte af på en række underleverandører, der alt andet lige vil mærke effekten af de nu større virksomheder.
2024 vil efter min opfattelse betyde en konsolidering inden for de mindre metal- og maskinvirksomheder netop for at styrke/øge deres muligheder for fastholdelse af positionen som underleverandør til disse store virksomheder skabt i 2023.

Dette vil føre i 2024 til næste bølge af interessante virksomhedshandler inden for metal- og maskinindustrien.

Selv repræsenterer CBN Finance & Consult as en 25-årig maskinfabrik, hvor der gennem de seneste år er foretaget større investeringer i spåntagende CNC-maskiner for netop at imødekomme konkurrencen udefra samt sikre sin stabile kundekreds med komplekse komponenter og med stor leveringssikkerhed.

Virksomheden omsætter for ca. 20 mio. kr. årligt med meget både fin og stabil indtjening.

Maskinfabrikken drives fra leje lokaler i Midtjylland, og er dermed flytbar.