SMV – Små og mellemstore virksomheder

Carsten Birk Nielsen har opbygget et staot kendskab til små og mellemstore
ejerledede virksomheder i f.m. bestyrelsesarbejde og virksomhedsformidling.

I segmentet SMV’erne ligger der et betydeligt potentiale. SMV defineres som virksomheder med 10-100 ansatte med ca. 0,5 mio. beskæftigede svarende til hver fjerde i samtlige vore virksomheder i Danmark. Segmentet svarer til lidt over 20.000 virksomheder.

De ansatte i SMV-segmentet skaber en omsætning på tusind mia. kr. En ansat i en SMV-virksomhed skaber en årlig omsætning på ca. 2 mio. kr. I de store virksomheder skabes “kun” 1 1/4 mio. kr. pr. medarbejder.

Desværre er udviklingen i antallet af SMV’ere siden finanskrisens start stagneret, men dog ikke faldet i modsætning til de store virksomheder, der har måttet konstatere et fald på 10 % i perioden.

Omsætningsudviklingen samlet for alle virksomheder har siden finanskrisens begyndelse start set Været nul og dermed ikke bidraget til samfundets vækst.

Flere forskellige skøn over antallet af SMV’ere, der står over for et generationsskifte, viser et samlet billede af, at hver fjerde virksomhed skal sølges eller fusioneres. Det vil berøre ikke mindre end 125.000 arbejdspladser og svarer til en samlet omsætning på 250 mia. kr.

Efter at have beskæftiget mig med virksomhedsformidling inden for SMV-området i 25 år kan jeg se et betydeligt potentiale i at få løst de mange generationsskifter både korrekt og hurtigt.

Der kan konstateres Vækst efter generationsskiftets gennemførelse. Der kommer en ny ejer med friske kræfter, ny forretningsplan og ofte tilføres nye markeder og kunder.

Såfremt udskydelsen af et generationsskifte over en 3-arige periode medfører et omsætningsfald på 5 % årligt i hver fjerde virksomhed svarer det til ca. 6.000 arbejdspladser. Får vi mere gang i generationsskifterne blandt SMV’erne, er en omsætningsstigning på 8-10 % ikke ualmindeligt, og det svarer til 10-12.000 nye arbejdspladser og en omsætningsvækst på mere end 20 mia. kr. årligt.