business1-1200x315

Bestyrelsesarbejde

Carsten Birk Nielsen deltager i generelt bestyrelsesarbejde samt mere specifik i forbindelse med tilrettelæggelse og planlægning af forestående generationsskifter.

Der er opbygget en betydelig viden om godt og effektivt bestyrelsesarbejde som eksempelvis:
Bestyrelsesmøderne skal have dagsordener, der først og fremmest peger fremad med fokus på strategiske emner mere end formelle beslutninger.

Bestyrelsen skal sammen med den øvrige ledelse sikre en præcis, aktuel og klar rapportering.
Der skal afsættes den nødvendige tid og ressourcer til udarbejdelse af forretningsplaner og opfølgning. Bestyrelsen skal anvende tiden, således der altid kan behandles også mere komplicerede problemstillinger. Der skal arbejdes med dead lines for beslutningstagningen.

Bestyrelsen kan sikre effektiv kommunikation til aktionærerne, og sikre, at bestyrelsen og aktionærerne udvikler forståelse for hinandens synspunkter. Der skal fremmes en konstruktiv debat. Det er vigtigt element at skabe consensus i ledelsen. Bestyrelsen skal fremme effektive relationer og åben kommunikation.

Bestyrelsen skal sikre en effektiv udførelse af beslutningerne.
Carsten Birk Nielsen er tilknyttet BestyrelsesGruppen som aktivt medlem.

Vision for BestyrelsesGruppen
Vi vil være den foretrukne samarbejdspartner, når mellemstore og mindre virksomheder skal rekruttere medlemmer til bestyrelsen.

Mission for BestyrelsesGruppen

Vi arbejder aktivt på at styrke værdien af mellemstore og mindre virksomheder gennem engageret og højt kvalificeret bestyrelses- og netværksarbejde.

Læs mere på bestyrelsesgruppen.dk