Bestyrelsesarbejde

Carsten Birk Nielsen deltager i generelt bestyrelsesarbejde samt mere specifik i forbindelse med tilrettelæggelse og planlægning af forestående generationsskifter.

Der er opbygget en betydelig viden om godt og effektivt bestyrelsesarbejde som eksempelvis:
Bestyrelsesmøderne skal have dagsordener, der først og fremmest peger fremad med fokus på strategiske emner mere end formelle beslutninger.

Bestyrelsen skal sammen med den øvrige ledelse sikre en præcis, aktuel og klar rapportering.
Der skal afsættes den nødvendige tid og ressourcer til udarbejdelse af forretningsplaner og opfølgning. Bestyrelsen skal anvende tiden, således der altid kan behandles også mere komplicerede problemstillinger. Der skal arbejdes med dead lines for beslutningstagningen.

Bestyrelsen kan sikre effektiv kommunikation til aktionærerne, og sikre, at bestyrelsen og aktionærerne udvikler forståelse for hinandens synspunkter. Der skal fremmes en konstruktiv debat. Det er vigtigt element at skabe consensus i ledelsen. Bestyrelsen skal fremme effektive relationer og åben kommunikation.