Generationsskifteplan ®

Analyser viser, at op mod hver 5. danske virksomhed eller 60-70.000 af samtlige erhvervsdrivende virksomheder står over for et generationsskifte inden for de næste 3-5 år.

Mindre end 25% af disse generationsskifter forventes løst ved videreførelse inden for familien.De resterende 75% skal løses ved salg af virksomheden, sammenlægning med anden virksomhed eller helt lukkes.

Samtidigt bliver antallet af potentielle købere mindre i takt med færre købedygtige virksomheder og faldende årgange for arbejdende købere.

Derfor er det nødvendigt at gøre en virksomhed, der står over for et generationsskifte, så attraktiv som overhovedet muligt.

CBN Finance & Consult as udarbejder GenerationsskiftePlaner®, der har til formål at øge værdierne, omlægge finansieringen, tilrettelægge proceduren ved et salg, opstille attraktive modeller for overtagelse og i det hele taget anvise løsninger for ejeren af virksomheden, der betyder forbedrede muligheder for at tiltrække gode købere i en stadig hårdere konkurrence.

En GenerationsskiftePlan® omfatter:

  • Økonomisk analyse
  • Analyse af produkt-, markeds- og konkurrencemæssige forhold
  • SWOT-analyse
  • Salgbarhedsanalyse
  • Værdiansættelse
  • Forslag til forbedringer af provenuet
  • Forslag til finansiering af købesummen