Profil

Med en viden fra den finansielle verden og en teoretisk baggrund som HD i regnskabsvæsen og i afsætningsøkonomi etableredes CBN Finance & Consult as i 1990.

Siden har vi medvirket ved mere end 700 opgaver inden for formidling af køb og salg af virksomheder – helt eller delvist – værdiansættelser, generationsskifter, børsemissioner og kapitalformidling.

Med et erfaringsgrundlag opbygget siden 2006 med aktivt bestyrelsesarbejde besiddes et betydeligt erfaringsgrundlag hovedsageligt i SMV segment (små og mellemstore virksomheder).

Supplerende information om bestyrelsesreferencer kan ses på min Linkedln profil.

Se LinkedIn profil her