Hjælpemiddelvirksomhed

En velindtjenende og kendt hjælpemiddelvirksomhed med 10 ansatte ønskes afhændet grundet forestående generationsskifte.

Virksomheden omsætter ca. 10 mio. årligt til en kundekreds med langvarige aftaler.

Virksomheden drives fra lejede lokaler.