Hjælpemiddelindustri

”Den danske hjælpemiddelindustri har en foregangsposition på både vækst og indtjening. Baseret på branchekoder (NACE) for ”hjælpemidler” (virksomheder, der også kan have andre forretningsområder) er der 30.000 ansatte i fordelt på 650 fremstillings- eller engrosvirksomheder af hjælpemidler.

Der foreligger flere forskellige brancheanalyser af hjælpemiddelvirksomheder baseret på forskellige data. Bl.a. Danish Care har samlet medlemsvirksomheder med data fra Danmarks Statistik. Carsten Birk Nielsen udarbejdede en analyse i 2014 beskrevet i Berlingske Tidende med overskriften ”Hjælpemidler sælger bedre efter krisen”.

Ifølge Danmarks Statistiks årlige befolkningsfremskrivning vil antallet af danskere over 70 år stige fra det nuværende antal på 730.074 til 1.013.372, når vi rammer 2030. Det er en stigning på hele 37,6 procent inden for under 15 år, hvilket vil sætte pres på hjælpemiddelsektoren.

CBN Finance & Consult as har derfor analyseret hjælpemiddelbranchen. Denne er sket ved analyse af økonomien i 650 handels- og produktionsvirksomheder med hel eller delvis salg af hjælpemidler. Samlet anslås hjælpemiddelbranchen at have en samlet omsætning på ca. 42 mia. kr. Handels- og engrosvirksomhederne udgør 2/3-dele, mens produktionsvirksomhederne udgør resten, men har langt de fleste ansatte.”